Jössehall

Snapphanegrottan Jössehall

Flyttblock med namn och tradition 4 x 3,6 meter och 3,3 meter högt, vilar delvis på ett block, 3 x 3 meter och 1 meter högt.Bonddrängen ”Jösse” gömde sig under Jyssahall när inskrivningen av soldater ägde rum i Kätteboda.Källa: Riksantikvarieämbetet

Fotograf Rosandra Nilsson
Dokument Jössehall

Booking.com
Translate »