Gylsboda Kulturcenter

Sliperiet Gylsboda är ett leaderprojekt med stöd ifrån Europeiska Unionen. Sliperiet i Gylsboda är en ideell förening som jobbar för att synliggöra och utveckla den kulturella och konsthantverks tradition som länge kännetecknat området kring Gylsboda stenbrott. Från och med 1 juli 2016 disponerar föreningen Sliperiet Gylsboda lokalen.Sliperiet Gylsboda vill utveckla och skapa möjligheter för konstnärer att verka och kunna visa sin konst. Sliperiet Gylsboda vill skapa ett levande kulturcenter. Foton kommer att visa gamla tiders diabasbrytning och gamla verktyg kommer att visas. Samtidigt kommer aktiva konstnärer på plats att visa sitt hantverk. Konst i olika uttrycksformer, konsthantverk och mathantverk skall erbjuda besökaren en intressant helhetsupplevelse.En stående stor utställning med mineraler och fossiler kommer att visas när byggnaden är renoverad. Utställningen blir den enda i sitt slag i Skandinavien.På sikt kommer även en kursverksamhet kring konsthantverk att byggas upp.Öppning av Sliperiet i Gylsboda planeras till 12 Maj 2018.Hjärtligt välkomna.

Gylsboda Kulturcenter
Sliperiet Gylsboda
kulturcenter
konstgalleri
konstcentrum
turistattraktion skåne
konstgallerier skåne
konstnärer skåne
konstgalleriet
turistattraktion lönsboda

Foto Rosandra Nilsson
Sliperiet Gylsboda Hemsida
Sliperiet Gylsboda Facebook

Booking.com
Translate »