Gamla kyrkans grund

När Landskrona fick stadsprivilegier var en av de första åtgärderna att uppföra en församlingskyrka. Denna fick namnet S:t Johannes Baptiste kyrka och stod förmodligen klar omkring år 1420. På 1700-talet revs kyrkan då staden förändrades i och med planerna för ”Den nya Staden”.Landskronas gamla kyrka var Skånes näst största: 73 meter lång och 25 meter bred. Tornet var 36 m högt, med spiran ca 47 m. Den 9 augusti 1755 hölls den sista gudstjänsten i S:t Johannes Baptiste kyrka. Tornet raserades omkring 1752 och runt 1780 var kyrkan fullständigt nedriven.På senare tid har grunden till den gamla kyrkan blivit utgrävd och iordningställd. På den gamla korplatsen ligger den enda bevarade av den gamla kyrkans gravstenar. Det är kyrkoherden Nicolaus Pauli, död 1562, som vilar här.Källa:Landskrona

Booking.com
Translate »